Term of Service | About Us | Get in Touch
Special Promo
Home » Product » 10 Chiếc ESP32 ESP 32 Mạng Không Dây ESP32 S ESP WROOM 32 ESP 32S Với 32 Mbits PSRAM IPEX/Ăng ten PCB 4MB đèn FLASH

10 Chiếc ESP32 ESP 32 Mạng Không Dây ESP32 S ESP WROOM 32 ESP 32S Với 32 Mbits PSRAM IPEX/Ăng ten PCB 4MB đèn FLASH

10 Chiếc ESP32 ESP 32 Mạng Không Dây ESP32 S ESP WROOM 32 ESP 32S Với 32 Mbits PSRAM IPEX/Ăng ten PCB 4MB đèn FLASH

(Rating : 5.0 from 18 Review)

US $ 27.12 US $ 23.05 15% OFF

GET THE LATEST PROMO & PRICE
for this product

Or you can click this button :

PRODUCT DETAIL

Details about product 10 Chiếc ESP32 ESP 32 Mạng Không Dây ESP32 S ESP WROOM 32 ESP 32S Với 32 Mbits PSRAM IPEX/Ăng ten PCB 4MB đèn FLASH are here :

10 Chiếc ESP32 ESP 32 Mạng Không Dây ESP32 S ESP WROOM 32 ESP 32S Với 32 Mbits PSRAM IPEX/Ăng ten PCB 4MB đèn FLASH,Mua từ người bán ở Trung Quốc và trên toàn thế giới. Tận hưởng gửi hàng miễn phí, khuyến mãi trong thời gian giới hạn, trả hàng dễ dàng và bảo vệ người mua! Tận hưởng giao hàng miễn phí ✓Free trên toàn thế giới! ✓Giá bán hạn chế


Image gallery :

Image 1 - 10 Chiếc ESP32 ESP 32 Mạng Không Dây ESP32 S ESP WROOM 32 ESP 32S Với 32 Mbits PSRAM IPEX/Ăng ten PCB 4MB đèn FLASH Image 2 - 10 Chiếc ESP32 ESP 32 Mạng Không Dây ESP32 S ESP WROOM 32 ESP 32S Với 32 Mbits PSRAM IPEX/Ăng ten PCB 4MB đèn FLASH Image 3 - 10 Chiếc ESP32 ESP 32 Mạng Không Dây ESP32 S ESP WROOM 32 ESP 32S Với 32 Mbits PSRAM IPEX/Ăng ten PCB 4MB đèn FLASH Image 4 - 10 Chiếc ESP32 ESP 32 Mạng Không Dây ESP32 S ESP WROOM 32 ESP 32S Với 32 Mbits PSRAM IPEX/Ăng ten PCB 4MB đèn FLASH

Other Products :

US $23.05